ПОРЯДОК ДІЇ АКЦІЇ
«Відкриття ТЦ «Інтерспорт ЦУМ» 1. 1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

  1. 1.1 Організатором Акції «Відкриття ТЦ «Інтерспорт ЦУМ» (далі – Акція) є ТОВ «Епіцентр К» (далі – Товариство), юридична адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К (далі – Організатор).
  2. 1.2 Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення учасника Акції з правилами даного порядку.
  3. 1.3 Участь в Акції означає повну згоду Учасника Акції з усіма умовами цієї Акції. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення учасника Акції з правилами цього Порядку. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на сайті: intersport.ua.
 2. 2. ПЕРІОД ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ

  1. 2.1 Період дії Акції: з 09 лютого по 10 лютого 2019 року до 20:00 год.
  2. 2.2 Акція діє у ТЦ «Інтерспорт ЦУМ», що знаходиться за адресою місто Київ, Хрещатик 38.
 3. 3. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

  1. 3.1 Метою проведення Акції є стимулювання попиту покупців на товари торговельного центру «Інтерспорт ЦУМ» і прискорення їх просування.
 4. 4. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

  1. 4.1 Предметом Акції є право учасника отримати дарунок в період дії Акції на умовах участі в Акції згідно з п.4.3 цього Порядку.
  2. 4.2 До участі в Акції запрошуються всі дієздатні громадяни України (фізичні особи, яким виповнилося 18 років), які в період дії акції виконали всі умови Акції.
  3. 4.3 Право участі у розіграші Дарунка одержує будь-який покупець – фізична особа, крім осіб, передбачених п.4.2. Порядку, при покупці будь яких товарів з асортименту ТЦ «Інтерспорт ЦУМ» на загальну суму від 3000,00 (три тисячі) грн. з ПДВ, що підтверджується одним розрахунковим документом і заповнила купон учасника Акції , встановленого зразка, (далі – Купон).
  4. 4.4 Особа, яка вирішила прийняти участь в Акції звертається до касира ТЦ «Інтерспорт ЦУМ», який має перевірити чек на відповідність умовам Акції, поставити на чеку штамп, після чого надати Учаснику Купон.
  5. 4.5 Учасник підтверджує участь в Акції шляхом заповнення даних у Купоні та залишення його в скриньці, яка розміщена у касира магазину.
  6. 4.6 Розіграш Дарунка відбудеться, серед зареєстрованих у дати, що визначені в п.2.1. о 20.00 10.02.2019 року.
  7. 4.7 До визначення Переможців допускаються учасники Акції, які зареєструвалися до моменту проведення розіграшу в дати, визначені в п. 2.1.
  8. 4.8 Грошовий еквівалент вартості Дарунку не видається.
  9. 4.9 Видача Дарунка, відповідно до умов Акції, проводиться безпосередньо в ТЦ «Інтерспорт ЦУМ» за адресою: м. Київ, Хрещатик 38.
  10. 4.10 Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів придбання товарів, підтверджених окремим розрахунковим документом. Розрахунковий документ на будь-яку іншу суму, що перевищує 3000,00 грн., дає такі ж права особі на участь в Акції, як і розрахунковий документ на суму 3000,00 грн.
  11. 4.11 Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даним Порядком Акції і свою повну і безумовну згоду з ним.
  12. 4.12 Покупець, який виконав умови на отримання права участі в Акції отримує повідомлення від касира про можливість отримання дарунку.
  13. 4.13 Порушення Учасниками Акції цього Порядку або відмова Учасників Акції від належного виконання цього Порядку (у т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання винагороди тощо) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції. У разі відмови покупця від отримання Дарунку відповідно до умов цієї Акції, покупець не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент вартості Дарунку не видається.
  14. 4.14 У випадку повернення товару, що став підставою для отримання дарунку, покупець зобов’язаний разом з товаром повернути дарунок.
  15. 4.15 Результати визначення Учасника Акції, який отримає Дарунок після отримання ним винагороди, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.
  16. 4.16 Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасника Акції, який отримає дарунок, пов’язані з отриманням та подальшим використанням дарунку.
  17. 4.17 Загальний подарунковий фонд Акції становить 37000,00 грн. з урахуванням ПДВ.
 5. 5. ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ

  1. 5.1 Проведення розіграшу та визначення Переможців Акції відбудеться за місцем, визначеним п. 2.2 даного Порядку.
   • 10 лютого 2019 року о 20:00
  2. 5.2 Розіграш проводиться членами комісії, у складі 3-х осіб, визначених Організатором Акції. Комісія складає протокол проведення розіграшу.
  3. 5.3 За умовами Акції передбачено отримання Дарунка переможцем Акції – Айфон Х, в кількості 1 шт.
  4. 5.4 Фізичній особі - покупцю для участі в Акції необов’язково бути присутньою в ТЦ «Інтерспорт ЦУМ».
  5. 5.5 Оголошення Переможців здійснюється відразу ж після їх визначення на місці проведення розіграшу.
  6. 5.6 Для підтвердження участі в Акції покупець має пред’явити розрахунковий документ (чек) в оригіналі, паспорт та ідентифікаційний код.
 6. 6. ІНШІ УМОВИ

  1. 6.1 Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити або змінити цей Порядок. Повідомлення про цей додаток або зміну Порядку буде здійснено на сайті: intersport.ua.
  2. 6.2 Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.
  3. 6.3 Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акції обставин, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню дарунків.
  4. 6.4 Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують свою згоду на безкоштовне проведення Організатором Акції фото-та/або кінозйомки (відеозйомки) за їх участю в рамках Акції без будь-якого відшкодування, а також підтверджують і надають згоду на те, що фотографії можуть бути оголошені та використані організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, які стосуються Акції, з рекламною метою способом і методами, що не суперечать чинному законодавству України.
  5. 6.5 Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання дарунку зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів тощо).
  6. 6.6 Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести переписку з учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення осіб, що отримують винагороду на умовах Акції чи будь-яких подібних питань щодо Акції.
  7. 6.7 У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Порядку, і/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цим Порядком, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення організатора є остаточним.